Psychiater, FACT Veghel (OUV.1734)


4 uur

 

Wat doe je?

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de zorg, tegen de achtergrond van de ingrijpende veranderingen en uitdagingen waar GGZ Oost Brabant voor staat. Je verricht psychiatrische diagnostiek in een multidisciplinair team en voert behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep. Daarbij maak je gebruik van de binnen GGZ Oost Brabant ontwikkelde zorgpaden. Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de cliënten en ben je een zichtbaar aanspreekpunt en sparringpartner voor zowel je directe collega’s als zorgprofessionals buiten je afdeling.

 

Wat vragen we van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.

 

Als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en je inleven. Je vormt als hoofdbehandelaar een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team waar je onderdeel van uitmaakt. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om je collega’s mee te nemen in ontwikkelingen en innovaties.

 

Daarnaast ben je in bezit van:

 • eenregistratie als psychiater in het BIG-register en bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie
 • Affiniteit / ervaring met FACT

 

Het team

In 2010 is GGZ Oost Brabant gestart met een nieuwe zorgvorm voor cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA): Functional Assertive Community Treatment, kortweg FACT genoemd. Dit wordt gedaan vanuit de herstelondersteunende visie van Anthonie. Een ervaringswerker maakt deel uit van het team. De navolgende stap die we gaan maken is een integraal aanbod in de wijk. Dit willen we doen door de ambulante behandelfuncties, dagbesteding, ontmoeting en beschermd wonen meer aan elkaar en aan sociale netwerken te verbinden. Zorg voor de cliënt is zorg in een keten waarbij op- en afschaling in de keten is georganiseerd. Daardoor kunnen meer clienten succesvol en naar tevredenheid meedoen in de maatschappij.

 

GGZ Oost Brabant

We staan voor zorg die je je familie en naasten gunt. Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

 

Onze Brabantse manier van werken:

 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.

 

Voor meer informatie ga je naar: www.ggzoostbrabant.nl

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Inschaling conform AMS-regeling van de cao GGZ en is maximaal € 8.622,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • 166 vakantie-uren bij een 36-urige werkweek
 • 35 levensfasebudget bij een 36-urige werkweek
 • 8% vakantie toeslag
 • 8,05% eindejaarsuitkering
 • Budget persoonlijke kosten voor medisch specialist conform cao
 • Aanmelding bij PFZW
 • Collectiviteitskorting IZZ zorgverzekering

 

Enthousiast geworden?

We gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met:

 • Annelies van Rooij, Teamleider Zorg, 06-53325196

 

Stuur je sollicitatie (motivatiebrief en CV) naar recruiter@ggzoostbrabant.nl.

Vermeld dit vacaturenummer: OUV.1713.

 

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 

 

 
 

 Afdrukken     Tip een vriend(in) 
Vacaturetype:
Contract

Sluitingsdatum:
23 februari 2018

Locatie:
Veghel

Contactpersonen:
Annelies van Rooij, Teamleider
tel.: 0653325196

Meer informatie:
http://www.ggzoostbrabant.nl